Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia merupakan koleksi artikel yang disumbangkan oleh para pensyarah Jabatan Syariah dan Pengurusan dalam usaha untuk mengetengahkan persoalan dan isu-isu yang berkait dengan kewangan Islam dalam konteks aplikasi semasa. 
    Bahagian awal buku ini menerangkan struktur dan amalan sistem kewangan semasa di Malaysia. Buku ini juga menyentuh persoalan riba dan bunga yang menjadi teras kepada pelaksanaan sistem kewangan dalam konteks konvensional.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: