Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini merupakan gabungan usaha empat ahli akademik yang mempunyai pengkhususan dalam bidang ilmu hadis. Kesemua sebelas artikel dalam buku ini adalah hasil suntingan dan pengemaskinian daripada penyelidikan individu, artikel ilmiah yang pernah diterbitkan dalam jurnal, hasil kertas kerja seminar yang pernah dibentangkan dan bahan-bahan pengajaran. Matlamat utama buku ini untuk menjelaskan autoriti hadis Rasulullah SAW sebagai rujukan berautoriti selepas al-Quran kepada umat Islam. Ulasan dan analisis dalam topik-topik yang diutarakan berupaya memberi penjelasan berhubung perkembangan antihadis dan usaha yang dilakukan dalam menangani serangan musuh Islam.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: