Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Bahagian 1: Urbanisasi, Gaya Hidup dan Masalah Bandar 
Bahagian 2: Kemiskinan, Pengangguran dan Ekonomi Bandar 
Bahagian 3: Perumahan, Pelajaran, Kebajikan dan Kerja Sosial Bandar 
Bahagian 4: Pengurusan Pembangunan Mapan dan Kualiti Hidup Bandar 

Buku ini diharap mempermudahkan pertukaran pengetahuan dan kepakaran mengenai isu-isu perbandaran dan dengan itu satu perkongsian pintar di antara penyelidik dengan pengamal akan dapat diwujudkan. Sesungguhnya kerjasama yang demikian amat penting untuk kita memahami kekompleksitian kehidupan di bandar moden agar satu pendekatan pengurusan bandar yang efektif dapat dirangka bagi memastikan perkembangan bandar yang mapan berlaku di negara kita.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: