Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku yang ditulis oleh bekas Naib Canselor Universiti Malaya ini menyuguhkan pandang-an dan analisisnya terhadap perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam budaya dan bahasa Melayu. Penulis yang juga seorang Profesor Emeritus budaya meneliti perubahan dan kecenderungan semasa masyarakat-nya, bukan semata-mata dari perspektifnya sebagai pengkaji, malahan sebagai salah seorang ahli dalam masyarakatnya juga. 
    Buku ini dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu Pengajian Melayu dan dimensinya; Bahasa Melayu dan cabarannya; Sosiobudaya dalam arus zaman; dan Melayu dan cabaran sosiobudaya.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: