Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Sepanjang sejarah telah muncul tamadun-tamadun yang besar dan masyhur seperti tamadun Mesir, tamadun India, tamadun Cina, tamadun Yunani, tamadun Islam dan lain-lain. Setiap tamadun dilihat mempunyai penonjolan yang tersendiri seperti tamadun Yunani yang masyhur dengan falsafah dan keseniannya, manakala tamadun Islam pula masyhur dengan perspektif kehidupan yang menyeluruh di samping perkembangan sains dan teknologi. Buku ini menyentuh pembinaan dan perkembangan tamadun Islam dan tamadun-tamadun besar Asia yang lain iaitu Melayu, Cina dan India. Pengajian tamadun ini diperkenalkan di peringkat universiti atas kesedaran bahawa para pelajar perlu memahami latar belakang pemikiran, pembudayaan dan sejarah dalam tamadun-tamadun besar yang melingkungi mereka serta bagi menyuburkan dialog antara tamadun. Pengetahuan ini penting untuk memupuk semangat persefahaman dan kesalingan serta sikap hormat-menghormati di kalangan rakyat pelbagai agama, kaum dan budaya. Selain itu para pelajar juga diharapkan mempunyai pemikiran yang luas dan berpanjangan global di samping menghayati nilai-nilai murni sejagat.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: