Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Perancangan yang rapi adalah perlu bagi menghasilkan sebuah negara yang dinamik dan unggul pada masa depan. Kajian-kajian tentang masa depan pula akan membantu menghasilkan perancangan yang mantap dan sistematik termasuklah perancangan dalam kurikulum. Oleh itu, buku ini menyediakan bahan pembacaan asas pembinaan kurikulum negara masa depan dan metodologi yang boleh digunakan dalam pengumpulan data dan maklumat perancangan. 
    Buku Kurikulum Masa Depan ini ditulis dengan tujuan memenuhi hasrat untuk mencapai masyarakat berilmu bertaraf antarabangsa. Teknik Delphi, Kaedah Analisis Kesan Bersilang (Cross-Impact Analysis), Senario dan lain-lain lagi yang diperkenalkan sebagai alat pengukur untuk menentukan masa depan adalah amat berguna bukan sahaja kepada para pendidik tetapi juga kepada pembuat polisi, perancang dasar dan penggubal kurikulum negara.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: