Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini memuatkan sepuluh topik berkaitan dengan teori, amalan dan hasil penyelidikan terkini di Malaysia mengenai kecerdasan pelbagai pemimpin pendidikan. Ia membentangkan hasil penyelidikan berkaitan dengan kecerdasan pelbagai pemimpin sekolah di Malaysia dan hubungannya dengan faktor-faktor demografi, motivasi kerja, pola komunikasi, kreativiti, pengurusan kurikulum, pengurusan kokurikulum, pengurusan kewangan, pengurusan disiplin pelajar dan kemahiran kendiri pemimpin sekolah. Kandungan buku ini dapat dijadikan rujukan kepada para pendidik untuk memahami kekuatan dan kelemahan dalam aspek kecerdasan pelbagai pemimpin pendidikan dan hubungannya dengan amalan-amalan di sekolah. Buku ini juga boleh dijadikan sebagai sumber maklumat kepada pihak-pihak
yang berhubung kait dengan perancangan dan pengendalian kursus atau program pembangunan profesionalisme pemimpin sekolah. Selain itu boleh dijadikan sumber rujukan kepada penyelidik pendidikan dan pelajar institusi pengajian tinggi untuk merancang dan melakukan kajian dalam bidang kecerdasan pelbagai berhubung dengan amalan kepimpinan dan pengurusan di institusi pendidikan.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: