Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini memperkenalkan modul dan komponen pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu asas yang efektif dan mudah dipelajari dan difahami oleh pelajar, terutamanya pelajar atau penutur asing yang mempelajari bahasa Melayu. Buku peringkat asas ini disusun secara sistematik dengan contoh yang bersesuaian dalam setiap pelajaran.

Ia mengandungi pelbagai aspek kemahiran bahasa yang membolehkan pelajar mempelajari dan menguasai kemahiran berbahasa mencakupi kemahiran lisan dan menulis. Buku ini memberi panduan kepada pelajar tentang pelbagai elemen mustahak dalam komunikasi dan kehidupan seharian.

Pelajar juga dapat mempelajari golongan kata, memahami istilah dan kaedah binaan ayat yang betul, selain mampu menggunakannya untuk menulis perenggan dan juga karangan pendek dalam bahasa Melayu dengan baik dan berkesan.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: