Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

BUKU Kaedah Spektroskopi Dalam Pengenalpastian Sebatian Organik ini ditulis dengan berpandukan pengalaman penyelidikan dan pengajaran penulis. Buku ini merupakan buku asas dalam spektroskopi yang mana kegunaannya dapat dimanfaatkan dalam kursus kimia organic atau untuk kursus amali. 
    Buku ini ditulis sebagai menyahut seruan dan kegelisahan di kalangan pelajar yang mengalami masalah kekurangan buku panduan serta bahan rujukan dalam bahasa Melayu terutamanya dalam bidang spektroskopi. 
    Buku ini dihasilkan daripada pengalaman secara langsung terhadap kemampuan pelajar dan latar belakang para pelajar tempatan. Oleh itu buku ini sesuai digunakan oleh pelajar jurusan kimia di Universiti Malaya Khasnya dan di institusi-institusi pengajian tinggi yang lain amnya.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: