Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini membincangkan konsep transformasi kehidupan lestari melalui pendekatan alam bina dengan cara mengintegrasikan pengurusan pengetahuan, pengurusan fasiliti, penyenggaraan dan polisi bandar lestari.
Ia menawarkan kepada pembaca satu pengetahuan yang berasaskan kajian yang dijalankan bagi mendepani isu alam bina yang kompleks bagi mencapai gaya kehidupan lestari.
Buku ini secara umumnya memberi panduan bagaimana sesuatu kehidupan lestari dapat dicapai dengan mengambil kira aspek persekitaran, dan pengurusan aset dan fasiliti dengan cara
mengintegrasikan pengurusan pengetahuan ke dalam kehidupan harian. Maklumat yang dipaparkan dalam buku ini adalah berdasarkan penyelidikan teori dan dan praktikal. Oleh yang demikian pembaca akan mendapati
bahawa buku ini memberikan cetusan pengetahuan dan tindakan amali kehidupan lestari dalam lingkaran persekitaran bangunan, alam fizikal dan kejiranan hijau. Semua pembaca berhak untuk menikmati transformasi
kehidupan lestari dalam ruang persekitaran masing-masing.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: