Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku Efektif Governan di Malaysia Menurut Per-spektif Islam merupakan kumpulan kertas kerja pilihan yang dibentang-kan semasa Seminar Efektif Governan Menurut Perspektif Islam Peringkat Kebangsaan anjuran Jabatan Siasah Syar'iyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada 29 Ogos 2002 di Hotel Holiday Villa, Subang Jaya. 
    Kandungan buku ini merangkumi tiga fokus utama iaitu efektif governan melalui kerjasama sektor awam dan swasta; efektif governan dalam pentadbiran dan politik; dan efektif governan melalui sumbangan rakyat dan NGO di Malaysia. Efektif governan adalah penting dalam era teknologi masa kini terutama dalam memenuhi keperluan semua pihak dalam masyarakat, menangani kerenah birokrasi dan melicinkan jentera pentadbiran.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: