Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini adalah suatu kajian perbandingan prinsip persekutuan yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia dan Amerika Syarikat. Kajian perbandingan perlembagaan adalah pendekatan yang berguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari sesuatu sistem pemerintahan. Walaupun perlembagaan persekutuan Malaysia dan Amerika Syarikat telah digubal dalam era yang jauh berbeza, kedua-duannya mempunyai banyak persamaan. Idea dwikedaulatan, badan perundangan dwidewan dan doktrin pengasingan kuasa, sebagai contoh, penting dalam kedua-dua sistem pemerintahan.
Buku ini memberi tumpuan khusus terhadap pembahagian kuasa perundangan dan kewangan, yang merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan persekutuan. Ia juga meneliti perbahasan dan melihat prinsip, idea, kompromi dan niat perangka yang akhirnya membawa kepada penggubalan perlembagaan kedua-dua negara.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: