Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Etika memainkan peranan penting dalam kehidupan
manusia secara keseluruhannya. Buku ini
membincangkan tentang keperluan dan kepentingan etika
Islam untuk diaplikasikan dalam konteks pengurusan organisasi,
sebagai alternatif kepada etika Barat.Implikasi pengaplikasian
etika Islam terhadap individu, organisasi dan masyarakat serta
negara turut dikupas secara terperinci.
Penulis mengetengahkan model Iman-Ilmu-Amal sebagai
pendekatan terbaik bagi membudayakan etika Islam dalam
organisasi bagi melaksanakan sistem pengurusan Islam secara
menyeluruh. Buku ini cukup signifikan untuk dimanfaatkan
olehpara pelajar dan ahli akademik di institusi-institusi pengajian
tinggi dalam bidang muamalat, pengurusan perniagaan,
pentadbiran awam dan pengajian Islam. Begitu juga dengan
para pentadbir dan pengurus organisasi yang berusaha untuk
melaksanakan pengurusan Islam dalam organisasi mereka serta
masyarakat awam secara umumnya.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: