Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Tidak semua kanak-kanak berpeluang untuk hidup dengan sejahtera.
Halangan yang wujud dalam ekosistem telah mengecilkan,
mengehadkan atau menafikan peluang untuk kanak-kanak hidup
sejahtera. Buku ini cuba untuk memberi gambaran mengenai tahap
kesejahteraan hidup kanak-kanak di negara ini. Buku ini juga membincangkan
mengenai faktor ekologi keluarga yang boleh meningkatkan kesejahteraan
kanak-kanak. Beberapa pelan intervensi sosial bagi mengekalkan dan
meningkatkan lagi kualiti hidup kanak-kanak di Malaysia turut dibincangkan
di dalam buku ini. Sesungguhnya, kesejahteraan hidup kanak-kanak amat
bergantung kepada individu, institusi dan sistem yang menaungi kanakkanak
memandangkan kanak-kanak tidak mampu untuk memenuhi semua
keperluan mereka secara sendirian. Kanak-kanak yang hidup sejahtera
mampu menjadi generasi masa depan negara yang mempunyai sahsiah yang
tinggi, produktif, inovatif dan berdaya saing serta dapat meneruskan agenda
pembangunan dan merealisasikan wawasan negara.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: