Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Setiap manusia akan melalui usia tua namun tidak semua
orang sedar dan faham mengenai implikasi penuaan
sehingga mereka mengalaminya sendiri. Setiap manusia
juga dikelilingi oleh insan yang telah berusia lanjut seperti
ibu, bapa, datuk dan nenek, namun sejauh mana golongan
berusia ini difahami, dihormati dan dihargai? Maka, pengetahuan
yang dikongsikan dalam buku ini dijangka dapat membantu
meningkatkan pengetahuan para pembaca mengenai realiti, risiko
dan cabaran hidup individu ketika meniti usia.
Penulis amat berharap agar buku ini dapat meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap keperluan dan cabaran
kehidupan hari tua yang akan dilalui oleh semua orang. Buku
ini sesuai menjadi bahan bacaan umum untuk segenap lapisan
masyarakat; ahli akademik, para pelajar dalam bidang sains sosial,
pengamal kerja sosial (pekerja sosial) yang sering berurusan dengan
warga emas, petugas agensi pelaksana sama ada kerajaan, badan
korporat atau badan sukarela yang terlibat secara langsung atau
tidak langsung dalam memberikan perkhidmatan kepada warga
emas, penggiat dalam bidang gerontologi seperti badan bukan
kerajaan dan pertubuhan sukarela berkaitan warga emas, penjaga
kepada warga emas sama ada penjaga formal mahupun penjaga
tak-formal. Usia tua bukan penghalang untuk manusia menikmati
hidup yang sejahtera. Hapuskan stigma dan diskriminasi terhadap
warga emas. Ilmu gerontologi sosial adalah antara solusi kepada
ketidakadilan sosial dan peminggiran terhadap warga emas serta
konflik intergenerasi.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: