Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini terdiri daripada tujuh bab yang mengandungi maklumat tentang definisi, matlamat, nilai-nilai, amalan serta peranan kerja sosial secara umumnya. Penulisan ini juga membincangkan teori-teori yang digunakan dan bersesuaian dalam konteks kerja sosial sekolah. Daripada dapatan kajian penulis menghuraikan tentang pengetahuan, penerimaan kaunselor sekolah serta pelajar terhadap keperluan kerja sosial sekolah ditempatkan di sekolah-sekolah di Malaysia serta menjelaskan tentang kesesuaian pelaksanaannya.

Kerja sosial sekolah belum diwujudkan dalam konteks pendidikan di Malaysia. Berdasarkan maklumat dan perbincangan dalam buku ini diharapkan pihak kementerian pendidikan, para guru dan kaunselor serta pelajar-pelajar mengikuti kursus kerja sosial di universiti awam dapat memanfaatkan maklumat melalui buku ini yang menjelaskan tentang perspektif kerja sosial sekolah.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: