Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini bertujuan memberi dorongan dan pendedahan bahawa penulisan sejarah bukanlah bersifat kaku dan tertumpu kepada aspek tertentu sahaja. Penulisan tradisional dahulu, menekankan hanya bukti tertulis sahaja dikatakan sejarah dan tumpuan lebih kepada kajian terhadap politik. Oleh itu kajian sosial atau ekonomi dalam penulisan sejarah amat terhad. Namun pada masa kini corak dan pola penulisan sejarah sudah berubah berkaitan sejarah manusia dengan pandangan lebih menyeluruh. Ini membuktikan bahawa kajian dan penulisan sejarah adalah bersifat dinamik serta mempunyai ruang untuk menyelongkar isu dan tema baru. Dalam masa sama, kaedah dan sumber yang digunakan turut divariasikan dengan memanfaatkan sumber lisan, visual dan pelbagai disiplin ilmu lain. Usaha dijalankan itu memperkukuh lagi pengajaran dan pemahaman dalam bidang sejarah. Inilah yang diketengahkan melalui buku ini dengan merangkumi tema baru penulisan sejarah.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: