Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan hukuman bunuh ke atas pengedar dadah berasaskan kepada Siyāsah Syar‘iyyah. Pertama, tinjauan secara kritikal dilakukan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan Siyāsah Syar‘iyyah seperti definisi, matlamat dan kaedah Siyāsah Syar‘iyyah. Ini termasuk konsep hukuman bunuh dalam kesalahan takzīr. Untuk menilai kesan bahaya dadah serta aktiviti yang berkaitan dengannya, maklumat mengenai jenayah pengedaran dadah termasuk bilangan mereka yang dijatuhkan hukuman gantung serta data-data yang berkaitan dengan penagihan dadah dipaparkan. Berpandukan kajian ini didapati hukuman bunuh ataupun gantung sampai mati terhadap pengedar dadah adalah bertepatan dengan Siyāsah Syar‘iyyah. Ini berdasarkan kesan jenayah pengedaran dadah terhadap orang ramai. Analisis menunjukkan bahawa jenayah berkenaan adalah terlalu merbahaya, bukan sahaja boleh membunuh penagih tetapi turut menggugat ketenteraman dan keselamatan masyarakat. Akibat daripada jenayah pengedaran dadah, orang ramai berada dalam ketakutan dan tidak tenteram berikutan daripada timbulnya kes pembunuhan, rompakan, pelacuran, pecah rumah dan sebagainya. Memandangkan tujuan pelaksanaan Siyāsah Syar‘iyyah itu adalah untuk mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan mencegah segala bentuk kerosakan, maka didapati hukuman berkenaan memenuhi konsep, matlamat dan kaedah Siyāsah Syar‘iyyah.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: