Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini cuba melihat sejauh mana tatabahasa arab mempengaruhi proses pembinaan hukum fikah yang bersumberkan al-Quran al-Karim. Penulis menjelaskan betapa al-Quran itu sebagai sumber utama perundangan Islam, manakala tatabahasa Arab pula adalah wasilah ke arah pembinaan perundangan tersebut. Penulisan buku ini dirangsang oleh semangat ingin tahu apakah bentuk perhubungan yang terjalin di antara bahasa arab dengan al-Quran al-Karim yang merupakan komponen asas ke arah pembentukan disiplin ilmu tatabahasa dan fikah. Ia turut memberikan tumpuan terhadap kepentingan bahasa Arab dalam menjayakan gagasan al-Quran melalui lorongan pentafsiran. Ini diikuti dengan tinjauan bidang perundangan Islam serta kaitannya dengan bahasa Arab.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: