Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Zakat padi adalah satu-satunya sumber zakat tanaman di Malaysia. Kupasan dalam buku ini menyentuh berkenaan konsep zakat tanaman, perundangan dan fatwa zakat tanaman serta amalan taksiran zakat padi di negeri-negeri terpilih di Malaysia.  Berdasarkan  analisis terhadap amalan taksiran zakat padi dalam kalangan petani, penulis mendapati ada keperluan untuk penambahbaikan kepada praktis penaksiran tersebut. Justeru, penulis mengemukakan satu model perakaunan zakat padi yang baharu. Model ini diharap dapat memberi solusi kepada isu-isu berkaitan penaksiran zakat padi.

Buku ini boleh dimanfaatkan oleh ahli akademik dan para pelajar, malah  institusi zakat dan masyarakat awam yang terlibat dalam bidang zakat.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: