Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku berjudul Konsep Integriti Menurut Hadis Nabi
mengupas mengenai konsep integriti dan nilai-nilai
mahmudah yang menyokongnya dan nilai–nilai mazmumah
yang menghambatnya berdasarkan hadis-hadis sahih. Buku
ini turut mengupas mengenai integriti nabi SAW sebagai
ketua negara, sebagai panglima perang dan sebagai ketua
keluarga. Nilai-nilai mahmudah yang dibincangkan dalam
buku ini antaranya kekuatan zahir (luaran), kekuatan
maknawi (dalaman), pengawasan diri, berilmu dan
berpengalaman, patuh kepada peraturan dan kualiti dalam
pengurusan. Manakala nilai-nilai mazmumah adalah seperti
ghulul (khianat), pecah amanah, rasuah, hadiah para
pegawai, memberi syafaat (pertolongan) secara tidak benar,
pilih kasih, zalim, birokrasi, memungkiri janji, bertangguh
kerja dan bergopoh gapah.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: