Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku Memahami ‘Ulum al-Hadith Melalui Infografik Sanad merupakan buku yang membincangkan mengenai Ulum al-Hadith
berdasarkan karya Nukhbah al-Fikar  Mustalah Ahl al-Athar karya al-Haz Ibn Hajar al-Asqalani. Setiap perbahasan dalam buku ini
adalah menurut susunan perbahasan yang terdapat dalam kitab Nukhbah al-Fikar  Mustalah Ahl al-Athar. Dalam buku ini, teks-teks
Nukhbah al-Fikar diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kemudian dihuraikan dalam bentuk yang mudah difahami dan ringkas.
Keistimewaan buku ini ialah setiap istilah hadis yang dipelajari dikemukakan berserta contohnya dalam bentuk infografik sanad atau
dalam bahasa Arabnya dipanggil syajarah al-isnad. Melalui infografik sanad ini, pembaca akan dapat memahami setiap contoh berkaitan
sanad dengan mudah tanpa perlu melukis syajarah al-isnad.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: