Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini mengandungi 13 buah artikel yang membincangkan pelbagai isu bagi tujuan pelaksanaan dakwah Islamiah dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Aspek utama yang disentuh ialah bagaimana seseorang pendakwah berkomunikasi dengan sasaran dakwahnya (mad’u) melalui pelbagai bidang yang tersendiri terutama apabila berhadapan dengan kepelbagaian masyarakat, terutama di Malaysia. Kepelbagaian isu menarik yang dibicarakan dalam buku ini ialah melihat bagaimana pendakwah berkomunikasi dengan sasarannya melalui media, psikologi, motivasi, pembangunan insan, pemikiran, perbandingan agama, pendidikan Islam, pendekatan dakwah dan gerakan dakwah itu sendiri. Perkara yang istimewa dalam buku ini ialah apabila terdapat artikel yang menyentuh isu pembangunan insan melalui aktiviti astronomi. Semoga buku ini memberi manfaat kepada para pendakwah, para pengkaji dan bagi yang ingin mengetahui tentang Islam itu sendiri.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: