Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini ditulis untuk membantu pelajar-pe-lajar dan mereka yang terlibat dalam bidang kultur tisu tumbuhan. Pada masa ini, sangat kurang buku teks yang ditulis dalam Bahasa Melayu yang berkaitan dengan bidang bioteknologi. Kaedah kultur tisu merupakan antara komponen bioteknologi yang sangat penting dan asas kepada bidang-bidang lain seperti manipulasi genetik dalam tumbuhan, kejuruteraan genetik, transformasi dan kajian protoplas. Kaedah kultur tisu dan teknik aseptik adalah elemen penting bagi mempelajari semua kaedah yang melibatkan kejuruteraan genetik. Buku ini ditulis secara ringkas supaya pembaca dapat memahami dengan mudah. Hanya perkara-perkara yang perlu dan penting sahaja diketengahkan. Buku ini dibahagikan kepada beberapa bab yang meliputi asal usul teknik kultur tisu, cara ia bermula dan perkembangannya.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: