Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Pembelajaran Sains: Meniti Peralihan dari Sekolah Rendah ke Sekolah Menengah ialah sebuah buku yang membincangkan isu dalam pembelajaran sains semasa tempoh peralihan dari sekolah rendah ke sekolah menengah.

Bahan yang ditulis dalam buku ini difikirkan berfaedah untuk para pendidik dan pelajar dalam bidang pendidikan di institusi pengajian tinggi, institut perguruan dan peringkat sekolah yang ingin
mengetahui tentang isu-isu semasa proses peralihan ini, khususnya bagi pendidikan sains. Kandungan buku ini disusun dalam lima bab, yang menerangkan secara terperinci tentang peralihan murid dari sekolah rendah ke sekolah menengah.

Diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan para pendidik dalam memahami proses peralihan ini dan seterusnya dapat memberi idea kepada warga pendidik sains dalam merangka suatu program intervensi yang dapat membantu merapatkan jurang pembelajaran sains di sekolah rendah dan di sekolah menengah.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: