Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Amalan Reka Bentuk Taman Sensori: Berdaya Akses yang Baik adalah hasil kajian selama sepuluh tahun, antara Januari 2006 hingga Disember 2015. Buku ini ditambah baik daripada Taman Sensori untuk Kanak-Kanak Berkeperluan Khas (2013) dengan rujukan terbaru kod amalan reka bentuk sejagat dan kebolehcapaian dalam alam bina mengikut Standard Malaysia, cadangan spesies tumbuhan tropika yang sesuai dan kurang sesuai untuk taman sensori serta contoh-contoh reka bentuk taman sensori yang pernah dikunjungi sewaktu kajian kes awalan. Penambahbaikan tersebut amat penting dalam memberikan impak kepada kesinambungan tema.

Buku ini juga memperkenalkan taman sensori pertama di Malaysia, iaitu Taman Stimulasi Sensori Terapeutik di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Taman ini menjadi tapak kajian kes dalam kerjasama penyelidikan antara Universiti Malaya dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pembaca juga disajikan dengan usaha-usaha kolaborasi lain yang dijalankan bagi menyediakan taman sensori terapeutik demi kesejahteraan dan kesihatan masyarakat sejagat.

Penemuan penting daripada kejayaan dan kegagalan taman-taman sensori yang dilawati di United Kingdom, Singapura, Hong Kong dan Switzerland menghasilkan cadangan am bagi mereka bentuk sebuah taman sensori yang boleh diguna pakai dalam konteks Malaysia. Walaupun cadangan tersebut adalah khusus buat arkitek landskap, tetapi akan turut membantu arkitek dan pereka/perancang bandar, pembuat dasar serta komuniti dalam usaha mereka bentuk taman sensori pada masa depan.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: