Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku Malaysia Madani ini memfokuskan kepada konsep Madani yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perpaduan ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara membangun, sejahtera, berdaya saing
serta harmoni dalam kehidupan berbilang kaum dan agama. Malaysia Madani merupakan suatu ikhtiar secara bersepadu dan holistik untuk menjadikan segala dasar serta pelaksanaannya kepada kumpulan sasar lebih
berunsur manusiawi. Buku ini juga menyeru semua lapisan masyarakat untuk bergegang teguh kepada enam rukun Madani seperti kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan dalam kehidupan seharian.

Objektif buku ini adalah untuk membolehkan ia dijadikan rujukan oleh pelbagai kumpulan seperti penyelidik, pemimpin, pelajar, orang awam, badan bukan kerajaan, pembuat dasar dan agensinya. Malahan pihak berwajib boleh menjadikan buku ini sebagai asas untuk kelangsungan penambahbaikan dasar atau polisi serta perbubahan selari dengan kosnep Malaysia Madani.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: