Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Pertanian merupakan aktiviti ekonomi yang amat penting kepada ekonomi sesebuah negara. Buku ini mengupas prinsip-prinsip Islam berkaitan ekonomi pertanian. Perbahasan buku ini ditumpukan pada pemilikan dan pembangunan tanah pertanian yang terkandung dalam prinsip ihya’ al-mawat, al-harim, aliqta’ dan al-hima. Bagi upah buruh dan penyewaan tanah pertanian pula terkandung dalam prinsipijarahmuzara’ah dan musaqat. Penulis turut membincangkan mengenai zakat pertanian, syarat-syarat tanaman yang dikenakan zakat serta nisab zakat pertanian. Buku ini turut membincangkan bagaimana Islam menjamin supaya sekuriti makanan dalam masyarakat terjaga dan terjamin melalui beberapa mekanisme agihan iaitu zakat, sedekah, korban, aqiqah, fidyah dan kifarat.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: