Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini memuatkan tujuh artikel yang ditulis oleh ahli akademik yang sedang dan pernah berkhidmat di Jabatan Pengajian Asia Timur, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Kepakaran antaradisiplin setiap ahli akademik dalam ketiga-tiga pengajian Jepun, Korea dan China berjaya menghasilkan sebuah buku yang memfokuskan tiga tema utama, iaitu pertama: politik, keselamatan dan hubungan antarabangsa; kedua: ekonomi dan perdagangan; dan ketiga: sosioekonomi.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: