Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Suatu anjakan paradigma kini telah berlaku dalam pengajian tinggi di negara ini, iaitu suatu peralihan daripada ke-perluan untuk mengisi tuntutan memperluas ilmu kepada tuntutan komersil. Penulis, bekas Naib Canselor Universiti Malaya menyaksikan dan mengulas perkembangan ini dengan detail dan sinis. Beliau dengan teguh berpendapat bahawa universiti dan tradisi kecemerlangannya sebagai platform keilmuan harus sentiasa dipertahankan. Namun beliau sedar bahawa tugas itu bukanlah mudah kerana unsur-unsur komersil sudah semakin mencengkam dalam sistem di universiti. 
    Buku ini dibahagikan kepada lima bahagian, iaitu Universiti dan pengkorporatan; Universiti dan kecemerlangan; Politik dan pendidikan; Sarjana dan kesarjanaan; dan Dasar pendidikan dan universiti.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: