Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini dibahagikan kepada dua bahagian utama; Bahagian I – Tasawuf: Serangan dan Sanggahan dan Bahagian II –Kritikan Rasul Dahri: Penilaian Semula. Menerusi perbincangan dalam Bahagian I, penulis menyanggah semula pelbagai pertuduhan dan tohmahan yang dilemparkan terhadap tasawuf. Tujuannya untuk membersihkan fitnah yang dipalitkan kepada tasawuf secara kritis melalui wacana intelektual demi mempertahankan kebenaran dan kesucian tasawuf di sisi Islam. 
   Bahagian II pula secara khusus untuk menepis dan menjernihkan cercaan dan cemuhan yang ditusuk oleh Rasul Dahri terhadap tasawuf menerusi bukunya, Bahaya Tarikat Sufi/Tasawuf Terhadap Masyarakat (1998). Hujah yang dikemukakan menerusi buku ini bertujuan membuktikan kebenaran dan kesucian tasawuf selain hujah yang mempertahankan tasawuf daripada belenggu pelbagai fitnah yang menyebabkan pandangan serong dan kefahaman keliru masyarakat.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: