Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Dakwah Islam di Malaysia merupakan rentetan usaha kajian yang dilakukan oleh tiga orang pensyarah Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan dibantu oleh seorang pengajar dan seorang pembantu penyelidik. Buku ini adalah untuk melihat perkembangan dakwah di Malaysia dan sejauh manakah pelaksanaan dakwah oleh institusi dakwah yang ada di Malaysia mencapai hasrat dan objektif dakwahnya.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: