Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku Perlakuan dan Proses Menulis Karangan Bahasa Melayu membekalkan landasan bagi perancangan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penulisan karangan. 
    Buku ini membentangkan dapatan kajian ber-kaitan dengan perlakuan dan proses menulis karangan pelajar tingkatan empat semasa menulis karangan di dalam kelas. Perincian keseluruhan proses menulis karangan diperihalkan bersertakan persamaan dan perbezaan antara penulis baik dengan penulis lemah. 
    Buku ini merupakan buku pertama yang mendokumentasikan perlakuan dan proses menulis karangan dalam bahasa Melayu. Buku ini diharapkan akan dapat dijadikan bahan rujukan utama kepada para penggubal kurikulum, pensyarah di institusi pengajian tinggi, para guru di sekolah dan penyelidik serta pelajar siswazah yang berminat.

 

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: