Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Taman Sensori untuk Kanak-Kanak Berkeperluan Khas, menyediakan kompilasi garis panduan yang berguna bagi mereka bentuk taman sensori untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Kompilasi ini berguna bukan sahaja kepada pereka bentuk alam bina malah juga kepada pembuat dasar serta komuniti. Di samping itu, pembaca disajikan dengan contoh-contoh bagaimana ruang dalam taman ini boleh direka bentuk sesuai untuk kegunaan kanak-kanak berkeperluan khas serta penjaga mereka. Buku ini dicernakan daripada kajian kedoktoran Dr. Hazreena yang meneliti reka bentuk dan penggunaan taman sensori di dua sekolah khas di United Kingdom. Kajian tersebut menilai zon fungsi taman sensori serta bagaimana taman sedemikian digunakan. Kajian sebegini masih belum banyak diterokai, malahan bukti empirikal pula terlalu sedikit dan begitu terpencar untuk menyumbang secara berkesan kepada pengetahuan dalam bidang seni taman. Justeru, buku ini adalah amat bermakna khususnya dalam menyingkap persoalan terbabit dengan mengambil kira keperluan kanak-kanak istimewa dalam reka bentuk taman.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: