Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku Pengembangan Nilai dalam Pendidikan Matematik dan Sains adalah berasaskan kajian selama enam tahun dalam Projek Pengembangan Nilai dalam Pendidikan Matematik dan Sains, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Buku ini membincangkan lima perkara utama ke arah pembentukan pendidikan matematik dan sains yang bertaraf dunia: konsepsi bersepadu tentang makna nilai, realiti semasa tentang pengembangan nilai dalam bilik darjah matematik dan sains, modul pembelajaran bagi pengembangan nilai, skala pengukuran nilai, dan program aplikasi dan transformasi bagi pengembangan nilai.  Satu gagasan penting dalam buku ini ialah pendidikan matematik dan sains bertaraf dunia hanya dapat dicapai sekiranya warga pendidikan tersebut komited untuk membuat transformasi dalam budaya berfikir dan budaya bekerja mereka.
        Buku yang berlandaskan kajian yang mendalam dan meluas ini menganjurkan kaedah bagi membuat anjakan strategik dalam aspek falsafah, psikologi, konsepsi, visi, perkembangan, pedagogi, teknologi, dan penyelidikan yang berkaitan dengan nilai bagi membentuk komuniti matematik dan sains yang bertamadun tinggi.  Pelaksanaan anjakan tersebut secara menyeluruh dan berterusan akan membentuk budaya pengembangan nilai yang cemerlang. Dalam budaya inilah akan lahir insan yang berwibawa dan berfikiran kelas pertama, manakala komuniti yang dibangunkan oleh mereka pula akan menjadi teras bagi pembangunan peradaban yang unggul.

_____________________________________________

 

Profesor Dr. Nik Azis Nik Pa adalah pengasas dan Presiden Persatuan Pendidikan Matematik Malaysia. Beliau memiliki ijazah B.Sc. (Pendidikan Matematik) dan ijazah M.Sc. (Pendidikan Matematik) dari Northern Illinois University dan ijazah Ed.D. (Pendidikan Matematik) dari University of Georgia. Beliau pernah menjadi Fulbright Visiting Scholar di University of Georgia; pernah berkhidmat sebagai Dekan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya; pernah menjadi Ketua Jabatan Perancangan Korporat, Universiti Malaya; dan pernah berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Pendidikan Matematik dan Sains, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.   

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: