Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini menggarap beberapa isu berkenaan dengan perkhidmatan manusia untuk menambahkan khazanah ilmu dan maklumat berkaitan perkhidmatan manusia, khususnya untuk kegunaan pelajar di Institusi pengajian tinggi. Khidmat Sosial di Malaysia merangkumi tajuk-tajuk yang ringkas tetapi menyeluruh. 
    Umumnya buku ini terbahagi kepada sembilan bab yang merangkumi konsep-konsep dalam perkhidmatan manusia dan isu-isu berkenaan perkhidmatan manusia.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: