Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini membincangkan pengaruh Mesir terhadap masyarakat
Melayu, khususnya dalam aspek politik dan sosial. Salah sebuah
negara di rantau Timur Tengah yang mempunyai hubungan
erat dengan masyarakat Melayu ialah Mesir yang hanya menjadi
terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu pada akhir abad ke-19.
Kemunculan Universiti al-Azhar di Kaherah sebagai pusat pembelajaran
ilmu agama yang terkenal telah menarik kedatangan ramai pelajar
Melayu untuk menyambung pengajian di sana. Bab-bab dalam buku
ini membincangkan pengaruh Mesir terhadap pemikiran politik
masyarakat Melayu, selain pengaruh Mesir terhadap kesedaran sosial dan
pendidikan masyarakat Melayu, serta kesusasteraan Melayu. Buku ini turut
membahaskan sumbangan lepasan Mesir terhadap masyarakat Melayu,
khususnya dalam bidang pendidikan, keagamaan, penulisan dan politik.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: