Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Jepun bukan sekadar aktor dominan dalam sistem ekonomipolitik
serantau dan antarabangsa, namun berjaya menempatkan
diri setanding dengan negara-negara industri maju utama
dunia sejak tahun 1960an. Kegemilangan “era Jepun” sepanjang
tahun 1970an sehingga 2000an telah mendorong ramai penyelidik
menafsirkan heterogeniti Jepun dari pelbagai sudut pandang bukan
sahaja dalam bidang perdagangan, pelaburan, kewangan dan
pengurusan tetapi juga mencakupi persoalan sejarah, sosiobudaya,
dan politik. Buku ini menghuraikan tiga dimensi ke atas dinamisme
global Jepun yang sesuai dengan kehendak semasa sebagai rujukan
kepada pelajar-pelajar universiti dan pembaca umum. Bab-bab
yang dimuatkan mengimbangi pendekatan yang bersifat mikro
dan makro negara Jepun dan hubungannya dengan negara-negara
serantau serta peranannya di peringkat global. Ia bukan setakat
mendokumentasikan isu-isu dari perspektif hubungan antarabangsa,
namun turut menghuraikan isu-isu berkaitan dengan keselamatan,
perniagaan dan sosiobudaya.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: