Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku ini adalah rangkuman kompilasi
10 bab topik kajian kritis dalam bidang
Tafsir dan Hadis yang telah dihasilkan
menerusi kolaborasi intelektual pensyarah
Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi
Pengajian Islam Universiti Malaya. Isu dan
perbincangan yang diketengahkan adalah
berorientasikan aliran klasik dan moden
dalam korpus pengajian tafsir dan hadis.
Setiap topik dibahaskan dengan terperinci
berserta relevansi rujukan yang komprehensif.
Penerbitan julung kali karya dalam bidang ini
bukan sahaja memberikan nilai tambah dalam
teras keilmuan dan kesarjanaan disiplin ilmu
tafsir dan hadis, malah memuatkan isu dan
maklumat terkini kepada pembaca. Buku ini
sesuai dijadikan rujukan oleh semua lapisan
masyarakat khasnya dalam kalangan penuntut
dan pengkaji dalam bidang al-Quran dan hadis
dan amnya dalam kalangan penuntut dan
pengkaji dalam bidang pengajian Islam.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: