Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Pendekatan Reka Bentuk dan Pembangunan dalam Penyelidikan Kontemporari adalah buku rujukan khusus dalam bidang kajian pembangunan pada masa kini. Keperluan kepada rujukan asas adalah begitu kritikal dalam bidang ini, maka alternatif kepada isu ini adalah dengan menerbitkan buku rujukan khusus yang dapat menerangkan langkah-langkah secara terperinci dalam menjalankan kajian menggunakan Pendekatan Reka bentuk dan Pembangunan. Buku ini ditujukan khusus kepada penyelidik, pelajar-pelajar pascasiswazah dan siswazah dalam menyelesaikan kajian mereka sama ada kajian akademik dan tesis di semua peringkat pengajian.
Buku ini mengandungi enam bab, iaitu (i) Pengenalan kajian pembangunan (ii) Pengenalan kajian reka bentuk dan pembangunan (iii) Fasa analisis keperluan (iv) Fasa reka bentuk dan pembangunan (v) Fasa penilaian dan (vi) Kaedah-kaedah dalam kajian reka bentuk dan pembangunan. Setiap topik membincangkan sejarah, pengenalan setiap kaedah, teori-teori yang berkaitan dan kaedah-kaedah yang boleh diaplikasikan dalam kajian. Subtopik, contoh-contoh dan teori dibincangkan dengan terperinci dan dinyatakan sumbernya dengan jelas untuk rujukan penyelidik dan pelajar. Diharapkan buku ini dapat membantu para penyelidik dan pelajar menjadikannya salah satu sumber rujukan alternatif dalam kajian Reka bentuk dan Pembangunan serta sebagai panduan asas utama dalam melaksanakan kajian mereka.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: