Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Buku Pengurusan Harta Menurut Hukum Islam ini adalah sebuah perbincangan mengenai harta dan pengurusannya. Perbincangan ini amat penting khususnya dalam kerangka hukum Islam memandangkan kehidupan manusia tidak terpisah dengan harta. Objektif utama Syariah (maqasid Syariah) juga menyenaraikan harta sebagai antara lima elemen penting yang perlu diperlihara.
Buku ini membincangkan perbahasan mengenai konsep harta dan kaedah pemilikan harta. Selanjutnya beberapa isu fiqh dan pengurusan kehartaan ditelusuri menurut kaca mata Syariah. Secara dasarnya, pengurusan harta tidaklah boleh dipandang ringan, kerana akibat pengabaian beberapa unsur, sesuatu transaksi atau urusan melibatkan harta boleh berubah hukumnya daripada harus kepada haram.
Buku ini boleh dijadikan panduan pelbagai pihak terutama masyarakat awam dalam menguruskan aset dan harta milik masing-masing. Bahkan buku ini juga boleh dijadikan rujukan oleh ahli akademik, ahli perniagaan, pelajar dari pelbagai peringkat dan khususnya buat penyelidik-penyelidik dalam bidang fiqh kehartaan.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: