Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Kumpulan cerita dalam buku Perihal Orang Melayu ini adalah terjemahan daripada buku Malay Sketches yang mula-mula diterbitkan pada tahun 1884 oleh Frank Swettenham. Perihalan dan anekdot dalam buku ini
menggambarkan kisah-kisah orang Melayu dengan cara hidup mereka dan amalan harian serta pemerintahan yang terdapat seratus tahun yang lalu di Malaya.
Pada amnya, kisah-kisah disampaikan menurut pemerhatian Frank Swettenham ini dapat memberikan gambaran tentang pemikiran, pandangan dan perasaan orang Melayu pada zaman itu. Pembaca dapat mengenal cetusan hati budi, cetusan pemikiran dan persepsi masyarakat Melayu dan pembaca mungkin juga boleh membuat perbandingan dengan amalan, kebiasaan dan pemikiran orang Melayu pada masa sekarang.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: