Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Perbincangan tentang modal insan adalah usaha pembangunan yang menumpukan kepada setiap manusia, bertujuan meningkatkan dan memajukan individu untuk memiliki kecekapan, komitmen, kemahiran, pengalaman, potensi, dan kapasiti untuk sesebuah organisasi pada masa akan datang. Usaha pembangunan ini merupakan satu bentuk pelaburan untuk mendapatkan pulangan iaitu modal insan yang berpengetahuan dan yang dibangunkan dari aspek dalaman dan luarannya secara bersepadu dan menyeluruh, meliputi aspek rohani dan jasmani serta dunia dan akhirat. Pembangunan modal insan perlu dilihat dari perspektif Islam kerana Islam adalah jantung yang bertindak sebagai cara hidup dalam kehidupan insan, memenuhi trah manusia dan bersifat kesempurnaan dalam semua aspek kehidupan manusia.
Sehubungan itu, buku ini merupakan buku yang penting untuk dibaca dan ditekuni untuk memahami pembangunan modal Insan secara holistik bagi melahirkan khalifah yang berketrampilan. Semoga buku ini akan membantu para pendakwah muda terutamanya dalam melaksanakan tugas-tugas membangunkan ummah dengan lebih tersusun dan sistematik.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: