Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Pendidikan di Malaysia telah berubah daripada berpusatkan peperiksaan (exam oriented) kepada Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Melalui PBS, murid-murid dinilai dan ditaksir secara holistik yang mencakupi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menghasilkan kemenjadian murid yang cemerlang dalam ketiga-tiga aspek tersebut, maka murid-murid yang pelbagai aras pencapaian, gaya pembelajaran dan juga pelbagai kecerdasan telah berada dan belajar di dalam bilik darjah yang sama. Mereka bersama-sama mempelajari kemahiran yang diajar guru. Justeru itu, timbul keluh kesah guru bagaimana hendak menangani murid yang pelbagai aras
pencapaian, kecerdasan dan gaya pembelajaran belajar di bilik darjah yang sama. Sehubungan dengan itu, KPM telah mengambil langkah memperkenalkan pendekatan pengajaran yang dinamakan Pedagogi Terbeza. Walaupun pedagogi ini telah diperkenalkan, namun masih wujud kekeliruan dan kekurangan pengetahuan dalam kalangan guru berkaitan pelaksanaan Pedagogi Terbeza. Oleh itu, penulis telah mengilhamkan sebuah buku yang bertajuk “Pedagogi Terbeza dalam Pengajaran tilawah Al-Quran: Teori dan Aplikasi”. Buku ini mengandungi 5 bab yang membincangkan tentang pengenalan kepada Pedagogi Terbeza, Konsep pengajaran Tilawah Al-Quran, Teori-teori dan model-model berkaitan Pedagogi Terbeza, Pelaksanaan Pedagogi Terbeza dan Rumusan. Penulis berharap kupasan di dalam buku ini dapat memberi manfaat dan menjadi sumber rujukan kepada semua pembaca sama ada pembaca daripada kalangan warga guru atau bukan guru. Selain itu, penulis juga berharap kupasan buku ini dapat dijadikan panduan dalam kalangan pegawai PPD dan pentadbir sekolah dalam memperkukuhkan lagi pengetahuan tentang Pedagogi Terbeza sebelum membuat sebaran tentang pedagogi tersebut.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: