Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

General

Show:
Sort By:
Geografi Politik dan Pilihanraya Kelantan
Kebanyakan kajian berkaitan dengan politik dan pilihan raya secara umum ataupun spesifik di Kelantan..
MYR46.00
Guru Melayu dan Politik di Kedah: 1940-1960
Buku ini memaparkan sejarah perjuangan dan peranan guru Melayu dalam politik khususnya di Kedah dari..
MYR46.00
Hak Kanak-kanak dalam Jagaan Institusi Awam
Kerajaan Malaysia telah meratifikasi Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak pada 28 Disember, 1994. Kon..
MYR48.00
Home and Away Indonesian Women and Their Unique Transnational Migration Experiences in Malaysia
This book explores the migration processes and experiences of female labour migrants from Indonesia..
MYR46.00
Hubungan Malaysia Jepun: Diplomasi & Pendidikan
Tema utama buku ini ialah mengenai hubungan Malaysia-Jepun dalam tempoh 1957-1990-an dalam bidang di..
MYR48.00
Identiti Cina Malaysia Elemen dan Pembentukan
Sejak tahun 1980-an, kajian identiti menjadi semakin popular dalam dunia akademik.Dalam kajian ident..
MYR38.00
Integriti Institusi Sosial Resilensi Terhadap Perubahan
Buku Integriti Institusi Sosial ini mengupas isu‐isu kritikal dan melontarkan idea yang releven deng..
MYR56.00
Islam and Organ Shortage in Malaysia: A Crytical Analysis
“And whoever saves one [soul], it is as if he had saved mankind entirely”- Quran (5: 32). Altho..
MYR42.00
Jati Diri: Pembinaan dan Pemantapan
Buku yang dikenali sebagai, ‘Jati Diri: Pembinaan dan Pemantapan’ ini sesuai digunakan oleh pelajar..
MYR38.00
Kayu Sugi dan Kesihatan Mulut Menurut Perspektif Islam dan Sains Pergigian
Buku ini mengemukakan konsep asas dalam penjagaan kesihatan mulut. Beberapa persoalan kayu sugi se..
MYR38.00
Kebajikan Sosial Teori dan Praktis
Gagasan penubuhan Negara Kebajikan, ideologi dan model kebajikan berperanan penting mencorak jenis m..
MYR35.00
Kecerdasan Pelbagai Pemimpin Pendidikan: Teori, Amali dan Penyelidikan
Buku ini memuatkan sepuluh topik berkaitan dengan teori, amalan dan hasil penyelidikan terkini di Ma..
MYR42.00
Keluarga Berdaya Maju
..
MYR25.00
Kesejahteraan Hidup Kanak-Kanak
Tidak semua kanak-kanak berpeluang untuk hidup dengan sejahtera. Halangan yang wujud dalam ekosiste..
MYR48.00
Ketuanan Politik Melayu Pandangan Kaum Cina
Buku ini meneliti gerakan dan respons yang dilancarkan oleh Huatuan (Gerakan Pertubuhan Cina) dari ..
MYR40.00