Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

General

Show:
Sort By:
Integriti Institusi Sosial Resilensi Terhadap Perubahan
Buku Integriti Institusi Sosial ini mengupas isu‐isu kritikal dan melontarkan idea yang releven deng..
MYR56.00
Interactional Orderliness and Disorderliness in the Malaysian Parliament
Have you ever wondered why some communicative practices are considered disorderly (deviant and abno..
MYR75.00
Islam and Organ Shortage in Malaysia: A Crytical Analysis
“And whoever saves one [soul], it is as if he had saved mankind entirely”- Quran (5: 32). Altho..
MYR42.00
Jati Diri: Pembinaan dan Pemantapan
Buku yang dikenali sebagai, ‘Jati Diri: Pembinaan dan Pemantapan’ ini sesuai digunakan oleh pelajar..
MYR38.00
Kayu Sugi dan Kesihatan Mulut Menurut Perspektif Islam dan Sains Pergigian
Buku ini mengemukakan konsep asas dalam penjagaan kesihatan mulut. Beberapa persoalan kayu sugi se..
MYR38.00
Kebajikan Sosial Teori dan Praktis
Gagasan penubuhan Negara Kebajikan, ideologi dan model kebajikan berperanan penting mencorak jenis m..
MYR35.00
Kecerdasan Pelbagai Pemimpin Pendidikan: Teori, Amali dan Penyelidikan
Buku ini memuatkan sepuluh topik berkaitan dengan teori, amalan dan hasil penyelidikan terkini di Ma..
MYR42.00
Keluarga Berdaya Maju
..
MYR25.00
Kerakyatan Planet
Dua tokoh aktivis global yang terkenal di dunia meneroka kebangkitan “globalis akar umbi” — rakyat ..
MYR62.00
Kesejahteraan Hidup Kanak-Kanak
Tidak semua kanak-kanak berpeluang untuk hidup dengan sejahtera. Halangan yang wujud dalam ekosiste..
MYR48.00
Ketuanan Politik Melayu Pandangan Kaum Cina
Buku ini meneliti gerakan dan respons yang dilancarkan oleh Huatuan (Gerakan Pertubuhan Cina) dari ..
MYR40.00
Kompilasi Titah Istiadat Konvokesyen Canselor Ketiga Universiti Malaya Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Shah (HC)
Dengan penentuan ALLAH SWT, pada tengah hari Rabu, 28 Rejab 1435 Hijrah, bersamaan 28 Mei 2014 Masi..
MYR65.00
Kompilasi Titah Istiadat Konvokesyen Canselor Ketiga Universiti Malaya Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Shah (SC)
Dengan penentuan ALLAH SWT, pada tengah hari Rabu, 28 Rejab 1435 Hijrah, bersamaan 28 Mei 2014 Masi..
MYR30.00
Kritikan Teori Kejadian Alam Semesta
Muslim merangkul Teori Deguman Besar (TDB) dan Teori Alam Mengembang (TAMbang) tentang asal mula dan..
MYR46.00
Kualiti Perkhidmatan Awam Menurut Perspektif Islam
Perkhidmatan awam tidak bermatlamatkan keuntungan tetapi berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan ya..
MYR48.00