Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

General

Show:
Sort By:
Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa
Kendati pun sejarah orang Melayu dalam gerakan kebangsaan di Malaysia telah pernah ditulis, tetapi t..
MYR42.00
Merentasi Sempadan yang Melewati Zaman
Buku ini mengetengahkan himpunan tulisan para sarjana tempatan yang sememangnya telah terkenal dal..
MYR98.00
Mesra Pejalan Kaki di Bandar Warisan
Fenomena perubahan iklim dunia mendesak kepada penggubalan polisi dan strategi perancangan dan pemba..
MYR35.00
Metodologi Hafazan Al Quran
Hafazan merupakan suatu teknik yang telah sekian lama dipraktikkan dalam pelbagai disiplin ilmu dan ..
Based on 2 reviews.
MYR38.00
Metodologi Penyelidikan Sains Sosial
Penyelidikan sains sosial umumnya melibatkan gelagat manusia dalam kelompok masyarakatnya. Walaupun..
MYR38.00
Mission of Public Education in Malaysia: The Challenge of Transformation
The book analyses the fundamental issues of the historical context, policy reforms and challenges in..
MYR68.00
Muzik Malaysia: Tradisi Klasik Rakyat dan Sinkretik
Muzik Malaysia: Tradisi Klasik, Rakyat dan Sinkretik merupakan buku rujukan dan teks yang digun..
MYR82.00
Pantun: The Poetry of Passion
Studies on the pantun in English is often a rare commodity. While the passion for the verse form i..
MYR42.00
Pelembutan Daging Menggunakan Melinjau
Daging merupakan salah satu makanan utama rakyat Malaysia. Keliatan merupakan masalah utama dalam p..
MYR38.00
Pembangunan Mampan Pelancongan Maritim di Pantai Timur Semenanjung Malaysia
Buku Pembangunan Mampan Pelancongan Maritim di Pantai Timur Semenanjung Malaysia adalah karya asli ..
MYR75.00
Pemikiran Politik dalam Novel Ahmad Boestamam
Ahmad Boestamam menguasai tiga bidang yang berbeza – politik, kewartawanan dan sasterawan – dan ters..
MYR35.00
Pemikiran Politik dan Ekonomi Barat
Buku ini membincangkan asas pemikiran politik dan ekonomi Barat dengan meninjau 3 orang pemikir (S..
MYR65.00
Pemulihan Terapeutik Remaja Hamil Luar Nikah
Pemulihan atau rehabilitasi merupakan salah satu teras penting bidang kerja sosial. Majoriti klien ..
MYR52.00
Pengajian India: Bicara Pelbagai Perspektif
Buku Pengajian India: Bicara Pelbagai Perspektif merupakan kumpulan atau koleksi artikel ilmiah yang..
MYR30.00
Pengambilan Tanah: Hak dan Panduan Pemilik Tanah
Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan menjamin hak pemilikan terhadap harta yang mana pelucutan harta..
MYR45.00