Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Islamic

Show:
Sort By:
Pensijilan Halal Malaysia: Pemantauan dan Penguatkuasaan
Isu halal sering tular dalam liputan media kerana kesedaran berkenaan halal dalam kalangan pengguna ..
MYR56.00
Planet Menurut Al-Quran dan Astronomi Moden
Buku ini merupakan usaha untuk mengupas istilah al-kawkab dan al-kawakib yang terdapat dalam kitab ..
MYR48.00
Psikologi dalam Dakwah
Dakwah merupakan aktiviti membawa manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Membawa ..
MYR72.00
Rashid Rida: Pengaruhnya di Malaysia
Rasyid Rida merupakan tokoh tafsir yang terkemuka. Idea, buah fikiran dan gagasan yang dilontar dala..
MYR60.00
Rawatan Sihir: Perspektif Fiqh Al-hadith
Buku ini adalah sebuah karya dalam bidang hadis berasaskan kajian tematik terhadap isu rawatan sihi..
MYR46.00
Retorik Penulisan Dakwah
Buku ini menyentuh perkaitan antara dakwah dengan ilmu retorik dalam usaha mempengaruhi khalayak sas..
MYR54.00
Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-Quran
Buku ini merupakan cantuman daripada tiga buah buku kecil, iaitu Mengenal dan Mendekati al-Quran, K..
MYR25.00
Sejarah Pembinaan Hukum Islam
Dalam mengenali selok-belok hukum Islam, pengetahuan tentang sejarah pertumbuhan dan pembinaannya ..
MYR30.00
Socio Economic Issues from an Islamic Perspective
Islam is a religion where its teaching goes beyond religious ritual. Aside from how to perform the ..
MYR40.00
Tadbir Urus Efektif, Politik dan Kualiti : Perspektif Islam dan Kontemporari
Bidang tadbir urus adalah ilmu berkaitan kenegaraan yang sentiasa berkembang dan perlu difahami oleh..
MYR60.00
Tafsiran Al-Quran dan Hadis: Salah Faham dan Penyelewengan
Tafsiran al-Quran dan Hadis: Salah Faham dan Penyelewengan dihasilkan daripada geran penyelidikan kh..
MYR56.00
Tajdid Perspektif Sejarah Masa Kini
..
MYR18.00
Tatabahasa Arab dalam Pembinaan Hukum daripada Al-Quran
Buku ini cuba melihat sejauh mana tatabahasa arab mempengaruhi proses pembinaan hukum fikah yang ber..
MYR25.00
The Significance of Islamicjerusalem in Islam
Why do Muslims have a close relation with Islamicjerusalem? What makes the land so central for Mus..
MYR52.00
Usul Al-Fiqh
Perbincangan hukum Islam atau fiqh adalah sangat penting terutamanya dalam menyelesaikan isu semasa..
MYR50.00